ŽK

Přístup do e-žákovské knížky pro rodiče - zde.
Přístup do e-žákovské knížky pro žáky - zde.