SRPDS

 

Školn� rok 2015/2016


Z�statek 1. 1. 2015

 

 

       27 517,00


hal��ov� vyrovn�n�
     

27 517,00


p��sp�vky rodi��

44 650,00

 

72 167,00

 

doprava hory

27 419,00

44 748,00

   doprava divadlo   130 428,00
14 320,00
   Z�statek 31. 12. 2015     14 320,00


Školn� rok 2014/2015


Z�statek 1. 1. 2014

 

 

         21 743,88


hal��ov� vyrovn�n�
0,12
     

21 744,00


p��sp�vky rodi��

49 560,00

 

71 304,00

 

doprava hory

30 098,00

41 206,00

   doprava divadlo   13 689,00
 27 517,00
   Z�statek 31. 12. 2014       27 517,00

P�ehled hospoda�en� s prost�edky SRPDŠ - p�edlo�ila pokladn� pan� M. Ba�inov�

Školn� rok 2013/2014


Z�statek z��� 2013

 

 

         23764,30

30. 12.

Doprava plav�n�

 

         2033,--

21 731,30

31. 12.

�rok

512,58

 

21 743,88

                                      

V n�vaznosti na platnost nov�ho ob�ansk�ho z�kon�ku dnem 31. 12. 2013 zanik� samostatn� evidence Sdru�en� rodi�� a p��tel školy p�i Z�kladn� škole Kobyl�. Vešker� dokumenty SRPDŠ byly p�ed�ny a jsou ulo�eny v archivu ZŠ Kobyl�.
Finan�n� prost�edky byly p�ijaty bezhotovostn� formou daru do rezervn�ho fondu organizace Z�kladn� škola Kobyl� a v souladu se z�konem o ��etnictv� budou nad�le vedeny v ��etnictv� v�še uveden� ��etn� jednotky.

 

 

P�ehled hospoda�en� s prost�edky SRPDŠ - p�edlo�ila pokladn� pan� M. Ba�inov�

Školn� rok 2012/2013


Z�statek z��� 2012

 

 

22 927,30

1. 3.

P��sp�vek rodi��

40 350,--


63 277,30

16. 3.

P��sp�vek hory doprava

5 290

2

68 567,30

16. 3.

Doprava hory Fa 10/2013

26 892,--

41 675,30

10. 4.

Doprava plav�n� Fa 15/2013


5 092,--

36 583,30

16. 5.

Dopravadivadlo  Fa 13011005

 

5 085,--

31 498,30

16. 5.

Doprava divadlo Fa 28/2013

 

3 756,--

27 742,30

11. 9.
Doprava divadlo 73/2013
 
3 978,-- 23 764,30
 
Z�statek z��� 2013
    23 764,30
 
     

P�ehled hospoda�en� s prost�edky SRPDŠ - p�edlo�ila pokladn� pan� M. Ba�inov�

Školn� rok 2011/2012


Z�statek z��� 2011

 

 

18 139,30

20. 3.

P��sp�vek rodi��

40 500,-

58 639,30

27. 3.

Doprava Fa 15/2012

-

23 182,-

35 457,30

9. 5.

P��sp�vek dopravay

5 018,-

30 439,30

9. 5.

Doprava Fa 30/2012

3 756,-

26 683,30

22. 5.

Doprava Fa 35/2012

 

3 756,-

22 927,30

 

 Z�statek z��� 2012

 

 

22 927,30

 
 
 
   
 
       
 
     


P�ehled hospoda�en� s prost�edky SRPDŠ - p�edlo�ila pokladn� pan� M. Ba�inov�

Školn� rok 2010/2011


Z�statek z��� 2010

 

 

12 932,30

5. 11.

Doprava- divadlo Brno


3 600,-

9 332,30

 

P��sp�vky rodi��

38 750,--

 

48 082,30


P��sp�vek doprava na hory
3 220,--


51 302,30


P��sp�vek divadlo

50,--  

 352,30

6. 3.

Doprava- hory

 

22 142,--

29 210,30

14. 4.

Doprava- divadlo Brno

 

3 570,--

25 640,30

3. 5.
Doprava divadlo Brno
5 922,-
3 663,-- 21 977,30
3. 5.29. 9.
Doprava- divadlo Brno   3838,-- 18 139,30
  Z�statek z��� 2011
    18 139,30

 


P�ehled hospoda�en� s prost�edky SRPDŠ - p�edlo�ila pokladn� pan� M. Ba�inov�

Školn� rok 2009/2010

 

Z�statek z��� 2009

 

 

8 481,30

16. 9.

Doprava- divadlo Brno


3 503,-

4 978,30

6. 10.

Doprava- divadlo Brno

       

3 513,-

1 465,3

12. 1.

P��sp�vky rodi��
39 000,-


40 465,3

12. 1.

Doprava- divadlo Brno


3 475,-

36 990,3

15. 3.

Doprava- hory

 

26 302,-

10 688,30

7. 4.

Doprava- divadlo Brno

 

3 678,-

7 010,30

8. 4. P��sp�vky na dopravu - hory
5 922,-
  12 932,30

P�ehled hospoda�en� s prost�edky SRPDŠ - p�edlo�ila pokladn� pan� M. Ba�inov�

Školn� rok 2008/2009

 

Z�statek z��� 2008

 

 

 3 600,30

1. 10.

P��sp�vky rodi��

42 665,-

46 265,30

23.10.

Doprava- divadlo Brno

       

3465,-

42800,30

14. 1.

Doprava- divadlo Brno

3418,-

39382,30

1. 2.

Doprava- Hory 7.t�. dopl.

23847,-

15535,30

4. 3.

Doprava- divadlo Brno

 

3 389,-

12146,30

1. 4.

Doprava- divadlo Brno

 

3665,-

8 481,30

P�ehled hospoda�en� s prost�edky SRPDŠ - p�edlo�ila pokladn� pan� M. Ba�inov�

 

Školn� rok 2007/2008

 

Z�statek z��� 2007

 

 

  1 012,30

30.1

P��sp�vky rodi��

 25 800,-

 26 812,30

30.1

Doprava- divadlo Brno

       

3 350,- 

23 462,30

26.2

Doprava- divadlo Brno

3 350,- 

20 112,30

10.3

Doprava- Hory 7.t�. dopl.

9 000,- 

11 112,30

15.3

Doprava- Ot�hal

 

7 512,-

3 600,30


 

P�ehled hospoda�en� s prost�edky SRPDŠ - p�edlo�ila pokladn� pan� M. Ba�inov�

Školn� rok 2006/2007

 

Z�statek z��� 2006

 

 

  5 062,40

23.12. 06

doprava divadlo Brno

 

2 862,--

  2 200,40

31.12. 06

�rok

        9,90

 

  2 210,30

  3.  1. 07

p��sp�vek rodi��

22 217,--

 

24 427,30

26.  2. 07

p��sp�vek rodi��

  1 200,--

 

25 627,30

26.  2. 07

doprava divadlo Brno

 

3 030,--

22 597,30

25.  4. 07

doprava ly�a�sk� kurz

 

15 291,--

  7 306,30

25.  4. 07

doprava divadlo Brno

 

3 045,--

  4 261,30

22.  6. 07

doprava divadlo Brno

 

3 249,--

  1 012,30

 

Z�statek z��� 2007

 

 

1 012,30