Školská rada bude po tři roky (1. 6. 2015 - 31. 5. 2018) pracovat v tomto složení - viz hlavní část
 

Školská rada

Složení školské rady :

Jiří Možný - předseda, Pavlína Mikulicová - zapisovatelka, Marie Ondrušová - zástupci zřizovatele

Věra Novotná, Iveta Zálešáková, Jana Matějovičová - zástupci rodičů

Marta Pešová, Alena Sovadinová, Světlana Tesáková - zástupci školy

Zápis 3. jednání školské rady je ke stažení zde.

Zápis 2. jednání školské rady je ke stažení zde.

Zápis 1. jednání školské rady je ke stažení zde.

Jednací řád nové školské rady je ke stažení zde.Na základě Volebního řádu (pro volby členů školské rady Základní školy Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace) vydaného Obecním úřadem Kobylídne 7. října 2008

 v y h l a š u j i

volby tří zákonných zástupců nezletilých žáků školy ve školské radě.

Termín : úterý 28. 4. 2015 16.30

Místo konání : školní jídelna

Účel a činnost školské rady : viz § 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.

Průběh voleb:  volba bude provedena tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, výsledky vyhodnotí volební komise, kterou jmenuje ředitel školy v den voleb

Podávání návrhů kandidátů : návrhy kandidátů nebo vlastní kandidaturu odevzdejte

písemně sekretářce S. Lovečkové do 15.00 dne 27. 4. 2015.

jednací řád školské rady

volební řád

zákon o školské radě

návrh kandidáta školské rady

 

 

Kobylí, 27. 3. 2015                                        ……………………………………………..

                                                                                  Mgr. Vlastimil Janda

                                                                                          ředitel školy
Složení školské rady :

Mgr. Pavel Kotík, předseda, Nikol Křivková, zapisovatelka, Ing. Kamila Svobodová, Liběna Ludvová, PhDr. Marta Pešová, Mgr. Alena Hochová

Ke stažení:

Zápis a usnesení 3. schůze ze dne 16. 4. 2013

Zápis a usnesení 2. schůze ze dne 27. 11. 2012

Zápis a usnesení 1. schůze ze dne 29. 5. 2012