Dokumenty

Výroční zpráva o činnosti školy  ve školním roce 2014/2015 zde.

Výroční zpráva o činnosti školy  ve školním roce 2013/2014 zde.

Výroční zpráva o činnosti školy  ve školním roce 2012/2013 - ke stažení zde.

Školní vzdělávací program je zde, ve znění Dodatku č. 2 zde, ŠVP ZV LMP zde ve znění Dodatku č. 2 zde a ŠVD školní družiny zde.

Minimální preventivní program pro rok 2013/2014 je zde.

Inspekční zpráva ze dne 15. listopadu 2013 zde.

Plán práce na šk. rok 2013/2014 -akce zde a soutěže zde.

Oraganizační řád je zde, školní řád je zde a klasifikační řád zde.

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 - ke stažení zde.

Plán práce na šk. rok 2012/2013 - ke stažení zde.

Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011 - ke stažení zde.

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 - ke stažení zde.

Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010 - ke stažení zde.

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 - ke stažení zde.

Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2009 - ke stažení zde.

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 - ke stažení zde.

Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2008 - ke stažení zde.

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 - ke stažení zde

Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2007 - ke stažení zde.

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 - ke stažení zde