Informace o všem, co naše škola nabízí.
 

O škole

Školu navštěvuje 214 žáků, chodí do 11 tříd, stará se o ně 16 vyučujících, 4 vychovatelky školní družiny, 5 pracovnic školní jídelny, školník, 3 uklízečky, hospodářka, adm. pracovnice.

Ředitelem školy je Mgr. Vlastimil Janda, vjanda@zskobyli.cz, 776 203 505, 776 203 505

Na škole se vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, ke stažení je v Dokumentech.

Od třetí třídy se naši žáci učí anglicky. Žáci 7. tříd začínají studovat druhý cizí jazyk (němčinu).

Na škole máme tyto odborné učebny : počítačovou, výtvarné výchovy, přírodopisu, chemie a fyziky, zeměpisu a dějepisu, rodinné výchovy (šití a vaření), dílny, knihovnu a čítárnu, jazykovou, hudební výchovy, tělocvičnu a školní zahradu.

K dispozici jsou i dvě venkovní hřiště (asfaltové a travnaté), atletická dráha, doskočiště a venkovní koše na košíkovou.