I v naukových soutěžích si vedou naši žáci dobře.
 

Úspěchy v soutěžích

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2014/2015 najdete zde.

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2013/2014 najdete zde.

Školní rok 2012/2013

1.

 

okres

Mladý zdravotník

Eliška Vykydalová, Matěj Průdek, Jindřich Hajda, Ondřej Šíbl, Blanka Fridrichová.

p. vych. L. Petrlová

5.

 

okres

Zeměpisná olympiáda

Štěpán Gala

p. uč .I. Martincová

5.

 

okres

Pythagoriáda

Vítek Hoch, 7.A

p. uč. A. Sovadinová

4.

 

okres

Bible a my

Michal  Čotek, 5. tř.

p. uč. M. Otáhalová

5.

 

okres

Jakub Holomáč, 7. A

6.

 

okres

Petr Otáhal, 8.B

2.

 

okres

Pythagoriáda 5. tříd

Michal Čotek, 5. tř.

p. uč. S. Tesáková