Kroužky

Bližší informace o kroužku získáte, když si kliknete na konkrétní odkaz.

Pro informace o : náboženství klikněte zde.

                            florbalu zde.

                            logopedickém zde

                            přírodovědném zde.

                            hudebně pohybovém zde.

                            zdravotnickém kroužku zde.

                            Redakční radě zde.

                            Výtvarné dílně zde.

                            košíkové dívek zde.

                            dyslektickém kroužku zde

                            šachovém zde

                            pohybových hrách zde