Školní jídelna nabízí všem občanům prodej knedlí, a to každý pátek v době od 10 do 15 hodin. Cena za kus je 19 Kč. Knedle je třeba objednat 3 dny předem osobně v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky.
 

Jídelna

 

SVAČINKY
kategorie DPH cena svačinky s DPH
0 % 7 Kč
ZŠ 7 - 10 let 15 % 11 Kč
ZŠ 11 - 15 let 15 % 13 Kč
OBĚDY
kategorie DPH cena oběda s DPH
žáci MŠ 3 - 6 let 0 % 18 Kč
žáci MŠ a ZŠ 7 - 10 let 0 % 20 Kč
žáci ZŠ 11 - 14 let 0 % 22 Kč
žáci ZŠ 15 a více let 0 % 23 Kč
zaměstnanci ZŠ 21 % 27,80 Kč
ostatní strávníci 15 % 60 Kč
 

V současnosti jsou jídla vydávána pomocí automatizovaného bezstravenkového systému  s evidencí, objednáváním a výdejem stravy. Každý strávník vlastní čip (zálohovaný stokorunou). S tímto čipem se může odhlašovat z obědů, poslední možný termín odhlášení oběda je ráno do 7.00. Obědy lze odhlásit i telefonicky u p. Lucie Otáhalové (606 727 681) nebo p. Pavlíny Škrdlové (606 727 491).

Pokud žák zapomene čip doma, bude mu oběd vydán, pouze je třeba toto ohlásit p. Otáhalové.

Ztrátu čipu je třeba ihned nahlásit opět p. Otáhalové, ale také se zeptat sl. Lovečkové (adm. pracovnice), zda jej někdo nenašel a neodevzdal v kanceláři školy.